Kernvragen
Van strategie naar resultaat


Strategiegerichte vragen

Het realiseren van strategische doelen vraagt om antwoorden op een aantal vragen. Als we klanten adviseren en begeleiden leggen we ze, gedurende het analyse, advies en begeleidingsproces de onderstaande vragen voor. De vragen richten zich op de huidige situatie én kijken vooruit. Je treft ze hieronder. Laat ze alvast eens door je gedachten gaan.

Essentie:

Nu: Wat vormt het hart van jullie dienstverlening?

Nu: Welke primaire behoefte vullen jullie in voor klanten?

Nu: Wat doen jullie daarbij veruit beter dan de markt?

Vooruitkijkend: Welke ontwikkelingen beïnvloeden jullie business?

Vooruitkijkend: Wat gebeurt er als jullie hier niet op reageren?

Vooruitkijkend: Wat willen jullie over 2 jaar hebben bereikt?

Strategie:

Nu: Waar zijn jullie tot nu toe zeer succesvol in geweest?

Nu: Welke kansen hebben jullie laten liggen?

Nu: Wat zeggen klanten nu over jullie?

Vooruitkijkend: Wat wil je dat klanten over 1 jaar over jullie zeggen?

Vooruitkijkend: Welke strategische doelen moet je dan voorrang geven?

Vooruitkijkend: Aan welke zaken meet je jullie voortgang?

Spirit:

Nu: Wat heeft grote invloed op jouw bevlogenheid?

Nu: Wat heeft grote invloed op de bevlogenheid van collega’s?

Nu: Welke winst is er te behalen in onderlinge relaties binnen- en tussen teams?

Vooruitkijkend: Welke sprong in bevlogenheid wil je maken met je teams?

Vooruitkijkend: Wie hebben daar een rol in te vervullen?

Vooruitkijkend: Welke gedragsroutines gaan zorgen voor resultaat?

Prestaties:

Nu: Welke prestaties moeten dit jaar geleverd worden (running the business)?

Nu: Welke doelen vragen komende maanden extra tijd en aandacht?

Nu: Wat zijn de voornaamste dilemma’s waar jullie momenteel tegenaan lopen?

Vooruitkijkend: Welke verandering is nodig voor succes over 2 jaar (changing the business)?

Vooruitkijkend: Welke dilemma’s heb je dan samen op te lossen (planning for success)?

Vooruitkijkend: Waaraan meet je af of jullie goede voortgang boeken (key results)?

Leiderschap:

Nu: Welke drie zaken vragen op dit moment het meeste van je tijd, energie en aandacht?

Nu: Hoe zorg je ervoor dat de teams zélf de regie oppakken m.b.t. de strategische doelen?

Nu: Met welke dagelijkse vragen stuur en vergroot je het gewenste gedrag van jezelf en je teams?

Vooruitkijkend: Wat is jullie strategie om de strategie voor de komende 2 jaar te laten werken?

Vooruitkijkend: Wat vraagt dit komende tijd van je mensen?

Vooruitkijkend: Wat vraagt dit komende tijd van jou en je DT/MT?

VERSNELD VAN STRATEGIE NAAR PRAKTIJK
KLANTGERICHTE SAMENWERKING
ENERGIE EN WERKPLEZIER
BLIJVEND RESULTAAT


Over IMPACT on the Job


Wij zijn specialist in het on-the-job ontwikkelen van leiderschap en high performing (leiderschaps)teams. Teams die vol energie en spirit zelf leiding nemen en hun kwaliteiten optimaal inzetten. Die samen vol trots een fles champagne opentrekken omdat ze lekker werken én hun strategische doelen halen. Hiervan weten te genieten, herstellen en zichzelf blijven verbeteren. Samen de strategie in praktijk écht laten werken met energie en blijvend resultaat. Dit is ons vak, onze passie!